U kunt al vriend worden van Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop voor een bedrag van €15,- per jaar.

U ontvangt dan van ons een vriendenpas waarmee u korting krijgt op de entreeprijs van de concerten (het vriendentarief)

Ook krijgt u jaarlijks onze nieuwsbrief met informatie over het wel en wee van de stichting en uitgebreid informatie over de concertserie Kamermuziek in De Hoop

De bijdrage voor één persoon bedraagt €15,- per jaar (seizoen september t/m maart). Wilt u ook een  tweede persoon op hetzelfde adres aanmelden dan is de bijdrage voor 2 personen €27,50 per jaar. Uiteraard bent u vrij om een hoger bedrag aan on te doneren.

Uw belastingvoordeel:

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Legt u uw bijdrage voor minimaal 5 jaar vast in een schriftelijke overeenkomst met ons dan vervalt ook het drempelbedrag voor de aftrek.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

Aanmeldformulier als vriend

Wilt u vriend worden meldt u dan aan door middel van onderstaand formulier

    Persoonlijke gegevens

    Vriend worden: , ik wordt tot wederopzegging vriend van Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop en betaal daarvoor de jaarlijkse bijdraage van (minimaal) € 15.-

    2e gezinslid Als 2e gezinslid op hetzelfde adres meld ik aan:
    , ik betaal voor 2 vrienden een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 27,50
    Ik maak mijn bijdrage over op bankrekening: NL04 ABNA 0837 4932 50 tnv St Mon Schuilkerk De Hoop onder vermelding van mijn naam/namen