Muziek – en dan vooral klassieke muziek – om in Diemen in De Hoop te beluisteren: dát is het doel van de Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop. Al vijentwintig jaar verzorgt onze stichting daarom een serie concerten kamermuziek. In hét concertgebouw van Diemen: de (voormalige) schuilkerk De Hoop, een sfeervol gebouw met een prachtige akoestiek.

Onze stichting is voortgekomen uit de in 1994 opgerichte Stichting Monument Schuilkerk De Hoop, die zich met succes had ingezet voor de restauratie van de in 1990 door brand verwoeste schuilkerk. Na de heropening van De Hoop in 1998 is de stichting zich als Stichting Vrienden van De Hoop gaan richten op het organiseren van een jaarlijkse concertserie; vanaf 2019 (na een statutenwijziging) onder de iets gewijzigde naam Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop. De concerten worden gegeven op zondagmiddag op de laatste zondag van de maand in september, oktober, november, januari, februari en maart.

De doelstelling is vooral het zorg dragen voor het geven van concerten die passen bij de schaal en het karakter van het gebouw (met name kamermuziek). De stichting wil daarmee ook de cultuur-historische betekenis van het gebouw recht doen. Wij geven vorm aan deze doelstelling door jaarlijks een serie concerten kamermuziek te organiseren onder de naam ‘Kamermuziek in De Hoop’. Daarbij staan een hoog muzikaal niveau, een programma voor een breed publiek alsmede een fair honorarium voor de musici hoog in ons vaandel. Dat we daar, al meer dan twee-en-twintig jaar in slagen mag blijken uit de goede opkomst bij de concerten, de waardering van zowel het publiek als de musici en een blijvende kring van vrienden (donateurs) en sponsors die ons steunen.