Het bestuur van de Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop bestaat uit:

Jaap Haag voorzitter info@schuilkerkdehoop.nl
Els Verhaak secretaris, vice-voorzitter secr@schuilkerkdehoop.nl
Riks Helder penningmeester admin@schuilkerkdehoop.nl
Mieke Koudijs
 

 

Ludian Schaling programmeur  programmering@schuilkerkdehoop.nl