Het bestuur van de Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop bestaat uit:

Jaap Haag voorzitter info@schuilkerkdehoop.nl
Mieke Koudijs secretaris secr@schuilkerkdehoop.nl
Riks Helder penningmeester admin@schuilkerkdehoop.nl
Els Verhaak programmeur, vice-voorzitter programmering@schuilkerkdehoop.nl
Ludian Schaling programmeur na seizoen 2022-2023