De weergegeven (concept-)statuten zijn conform de als akte bij de notaris gepasseerde versie met dien verstande dat aan Artikel 1.4 na ‘monumentenwet 1988’ tussen haakjes is toegevoegd: (nu Erfgoedwet 2016).

Bekijk hier de statuten