Vanaf 1 januari 2018 heeft onze Stichting de culturele ANBI-status. Wii hebben deze status verkregen omdat wij ons inzetten voor het algemeen belang en geen winstoogmerk hebben. De belastingdienst ziet erop toe dat de stichting – in beleid en financieel beheer – aan de voorwaarden voldoet.

De ANBI-status betekent voor onze vrienden en sponsors dat donaties aan Stichting Vrienden van Schuilkerk de Hoop kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen; voor particulieren 125% van het gedoneerde bedrag; voor bedrijven zelfs 150% van het gedoneerde bedrag. Legt u uw donaties voor minimaal 5 jaar vast in een schriftelijke overeenkomst met ons dan vervalt voor uw donatie ook het drempelbedrag voor de belastingaftrek.

Meer over de aftrekmogelijkheden zijn te vinden op de website van de belastingdienst of bij onze penningmeester (admin@schuilkerkdehoop.nl)

Alle donaties komen ten goede aan de organisatie en uitvoering van onze concerten onder de naam Kamermuziek in De Hoop

Het RSINnummer van de Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop is 803343152

ANBI