Bedankt voor de reservering van

x €20,00 losse kaarten
x €15,00 voor vrienden van Schuilkerk De Hoop
x €18,00 voor houders van de Stadspas (pas te tonen aan de kassa)
x €18,00 voor houders van de Stadsherstelpas (pas te tonen aan de kassa)

Totaal overmaken
op bankrekening NL04 ABNA 0837 4932 50
t.n.v. Stichting Vrienden van Schuilkerk De Hoop
onder vermelding van uw naam en de concertdatum.


Wilt u direct betalen?
Scan dan met uw bank-app de QR-code.
vul het juiste bedrag en uw gegevens in en betaal.